Kilis Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastane başhekimi Arısoy’dan Açıklama
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bilinçli bir şekilde gündeme getirilen ve kamuoyunda şüphe uyandıran Kilis Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanemizde Kilis Belediye Başkanının Eşi ve Doktorumuz arasında geçtiği iddia edilen diyalog ve olaylar gerçeği yansıtmamaktadır.
Sağlık Bakanlığımıza bağlı Devlet hastanelerinde poliklinikte önceliği olan gruplar bellidir.
Poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki gibidir.
A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge),
C) Hamileler,
D) 65 yaş üstü yaşlılar,
E) Yedi yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler,
Bu 6 grup dışında hiçbir zümrenin yada kişinin poliklinikte muayene önceliği ve ayrıcalığı yoktur.Hastanemizde bu yönetmelik katı bir şekilde tavizsiz uygulanmaktadır ve uygulanmayada devam edecektir.Hastanemiz deki tüm sağlık personelleri şahsımda dahil tüm hastalarımıza 7/24 eşit hizmet vermektedir.Şahsım başta olmak üzere milli hazinemiz olan Hastanemizi yıpratmaya ve hizmetini aksatmaya yönelik her türlü girişimin hukuken karşısında olacağım.
Kamoyuna saygı ile duyurulur.

Bir yanıt yazın