Etiket: KİYÜ’de “Temel Şifreleme Yöntemleri  e-seminer gerçekleştirildi