Tüm dünyada etkisini gösteren ve İlimizde de görülen Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alınmaya devam edilmektedir.2020­2021 eğitim öğretim yılı, 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim metodu ile başlamış bulunmaktadır.2020­2021 eğitim­öğretim yılında koronavirüs salgınına karşı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygunluk başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri/kararları doğrultusunda hareket edilmesinin yanı sıra alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi/alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve rehberlik anlayışı ile etkin denetimlerin yapılarak alınan/planlanan tedbirlere uyulmasını sağlamak gerekmektedir.Bu kapsamda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca;1) Eğitim-öğretim kurumları ve okul servis araçlarında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nin esas alınarak;a)Eğitim­öğretim kurumlarında görevli öğretmen, idari/yardımcı personel ile öğrencilerde ve/veya ailesinde koronavirüs salgınına dair semptomların görülmesi ve/veya pozitif vaka tespiti halinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak izolasyon/tedavi/izleme süreçlerinin yakından takip edilmesine,b)Eğitim­öğretim kurumlarının temizliğine/dezenfekte edilmesine hassasiyet gösterilmesine,c)Servis şoförlerinin işveren tarafından COVID­19 hakkında bilgilendirilmesine,ç)Servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanların kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket etmesine ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılmasına,d)Araç içine COVID­19 ile ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekildeasılmasına, şoför/rehber personel ve yolcuların bu kurallara uymasının sağlanmasına,e)Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmasına ve araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulmasına,f)Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilmemesine, g)Servislerde pencerelerin uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesinin sağlanmasına,ğ)Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesinin oluşturulmasına, listenin serviste görünür yerde asılı olmasının sağlanarak servis kullananların aynı yerde oturmalarının sağlanmasına,h)Öğrencilerin servise binerken ve inerken mesafe (>1 metre) kuralına uygun davranmasına, sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemlerin alınmasına,ı)Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,i)Servisin genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılmasına,j)Ayrıca servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID ­19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e de titizlikle uyulmasına,2) Alınan tedbir ve kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Bir yanıt yazın