TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bölgemizde yoksulluk sınırının 7 bin 517 TL olduğu ve Bölgede 162 bin kişinin yoksul olduğu belirtildi.

İBBS 2. Düzey bölgeleri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %15,0 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), %14,0 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %13,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %4,6 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %5,8 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve %8,0 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) olarak hesaplandı.

Yoksulluk oranı bakımından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi, %5,8 yoksulluk oranı ile 26 bölge içinde sondan ikinci sırada yer aldı. Bölge, bu oran ile Türkiye ortalamasının da (%14,4) altında yer aldı.

Ülkede 11 milyon yoksul var, yoksulların %1,4’ü bölgemizde

Türkiye için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin %50’si bazında hesaplanan yoksulluk sınırına göre, Türkiye’de yoksulluk oranı %14,4 oldu.

Türkiye ortalaması olan 10 bin 793 TL yoksulluk sınırı dikkate alındığında Türkiye’de 11 milyon 641 bin, TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesinde ise 162 bin yoksul olduğu ve ülkedeki yoksul nüfusun %1,4’ünün Bölgemizde yer aldığı belirtildi. Bölge yoksulluk oranı bakımından Malatya Bölgesinden sonra en az 2. yoksul bölge oldu.

Bölgemizde en zenginin geliri en yoksulun gelirinin 5 katı

Açıklamada bir diğer gelir dağılımı ölçütünün, toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 göstergesi olduğu ifade edildi. Buna göre 2019 yılında Türkiye’deki en zengin yüzde 20’lik grubun geliri en yoksul yüzde 20’lik grubun gelirinin 7,4 katı oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 7,8 ile TR10 (İstanbul), 6,8 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 6,6 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 4,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve 4,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi için bu oran 4,9 oldu. Bu değer ile bölgemiz zengin ile yoksul arasındaki farkın en az olduğu 9. bölge oldu.

Bir cevap yazın