TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sektör bilançoları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortak çalışması sonucunda sektör bilançolarının ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak 2009-2019 yılları için üretildiği bildirildi. Sektör bilançoları istatistikleri ülkemizde reel sektörde faaliyet gösteren firmalara ilişkin gelişmelerin izlenmesi amaçlandı.

Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 225 bin 790 ile en başta yer aldı. Daha sonra en fazla firma sayısı sırasıyla inşaat ve imalat sektörlerinde yer aldı.

Firmaların net karı yıldan yıla arttı

Kapsamdaki tüm firmaların dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL, toplam faaliyet karı 442 milyar 997 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net satış, faaliyet karı, dönem net karı  yıllara göre gelişimi (Milyar TL), 2009-2019

İmalat sektöründe fabrikasyon metal ürünleri birinci

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada imalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payının %15,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İmalat sektöründe alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde sırasıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı %12,3, gıda ürünleri imalatı %11,3 ve giyim eşyalarının imalatı %9,3 ile ilk üç sırayı aldı.

İmalat dışı sektörlerde alt sektörlerin toplam girişim sayısı içindeki payları incelendiğinde toptan ticaret %17,8, ikamet amaçlı bina inşaatı %11,4 ve perakende ticaret %10,4 ile ilk üç sırayı aldı.

En yüksek net satış geliri de toptan ve perakende ticarette

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre 2019 yılında toplam brüt satış 8 trilyon 164 milyar 86 milyon TL, net satışlar ise 7 trilyon 778 milyar 637 milyon TL oldu. Yurtdışı satışlarda imalat sektörü 722 milyar 552 milyon TL ile ilk sırada yer aldı. Net satış gelirinde en fazla geliri 3 trilyon 289 milyar 112 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü elde etti.

En yüksek net kar imalat sektöründe, en çok net zarar eğitim sektöründe oldu 

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2019 yılında sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 249 milyar 333 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 118 milyar 249 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 42 milyar 95 milyon TL; mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 21 milyar 10 milyon TL net kar elde etti. Eğitim sektörü 2019 yılını 1 milyar 402 milyon TL ve gayrimenkul sektörü 1 milyar 240 milyon TL net zarar ile tamamladı.

Bir cevap yazın